Privacybeleid

Dit is de website van NL Tour Rides een handelsnaam van Velomanagement BV.

Ons bedrijfsadres is: Olympisch Stadion 24, 1076 DE, Amsterdam.

Ons algemene e-mailadres is info@nltourrides.nl.

Ons algemene telefoonnummer is 0848839843.

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 65304284.

Ons BTW nummer is NL856058142B01.

SITEBEZOEK GEGEVENS

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook NL Tour Rides niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. NL Tour Rides doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren.

Voor een optimale werking van sommige NL Tour Rides diensten kan het relevant zijn om persoonlijke informatie te vragen. NL Tour Rides gaat vertrouwelijk om met deze informatie (conform het hieronder onder “Persoonlijke gegevens” bepaalde). Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken; dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde NL Tour Rides diensten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het kan voorkomen dat NL Tour Rides u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een (betaalde) dienst wenst te activeren, zal NL Tour Rides u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail) adres, inschrijfnummer handelsregister et cetera. Deze gegevens zijn voor NL Tour Rides noodzakelijk om uw verzoek of bestelling te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens die u aan NL Tour Rides verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door NL Tour Rides verwerkt en beveiligd. NL Tour Rides zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Door NL Tour Rides zelf kunnen deze gegevens wel gebruikt worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van NL Tour Rides. Als u geen prijs stelt op informatie afkomstig van NL Tour Rides, dan kunt u dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder, onder “E-mail Opt-Out”).

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@nltourrides.nl.

Om misbruik te voorkomen kan NL Tour Rides u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

NL Tour Rides bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

NL Tour Rides spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. NL Tour Rides heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van NL Tour Rides noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid garanderen. Daarom kan NL Tour Rides niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan ons gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door NL Tour Rides is ontvangen, zullen we naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met de GDPR en ons Privacybeleid.

COOKIES

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. NL Tour Rides maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

FIRST-PARTY COOKIES

Google Analytics (tracking cookies)

Via de NL Tour Rides website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. NL Tour Rides gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. NL Tour Rides heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van NL Tour Rides te laten functioneren, om inloggen (in het geval van het partnerportaal) een account aan te maken, om te kunnen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

THIRD-PARTY COOKIES

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media kanalen en functies.

Concreet gebruiken wij cookies om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

NL Tour Rides plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.

Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

SOCIAL MEDIA

Op de NL Tour Rides website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. NL Tour Rides heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van respectievelijk Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

HOE KAN IK ME AFMELDEN VOOR COOKIES?

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat de website van NL Tour Rides niet (optimaal) functioneert.

E-MAIL NOTIFICATIES

Als klant van NL Tour Rides bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. NL Tour Rides stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. NL Tour Rides stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates.

E-MAIL “OPT-OUT”

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “afmelden” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces verstuurt worden). Via deze link kunt u zich afmelden voor specifieke e-mail notificaties.

VEILIGHEID

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

AANPASSINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

NL Tour Rides heeft het recht om het Privacybeleid indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het Privacybeleid van NL Tour Rides te raadplegen.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u een verzoek indienen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@nltourrides.nl.

© Copyright - NL Tour Rides